A Magyar Labdarúgó Szövetség (képviseli dr. Csányi Sándor, elnök) és a Szurkolói Iroda (képviseli Őri Márk, elnök) a jelen megállapodást köti az alábbiak szerint.

 A megállapodás a 2012/13-as felnőtt férfi NB I-es bajnokságra illetve annak mérkőzéseire vonatkozik. Ahol lehetséges a megállapodás korábbi alkalmazása, ott ezt a szöveg kifejezetten tartalmazza. A megállapodás érvényesítése érdekében az MLSZ Elnöksége az aláírást követő elnökségi ülésein a megállapodás figyelembe vételével hozza meg vonatkozó döntéseit.

Pirotechnika alkalmazása:
1. Az MLSZ vállalja, hogy Szabályzataiban nem tiltja a pirotechnikai eszközök biztonságos, az érvényes jogszabályok betartásával történő használatát a mérkőzéseken, illetve az érvényes jogszabályokhoz képest nem alkalmaz szigorúbb szabályozást.

Szurkolói transzparensek:
2. A szurkolói transzparensek MLSZ által kötelezően előírt engedélyeztetése egyszerűsödik. Eszerint alapesetben nem kell engedélyeztetni a transzparenseket. Az előzetes engedélykérés kötelezettségének eltörlése természetesen nem vonja el a mérkőzés biztonságos megrendezéséért felelős klub jogát saját szabályok alkalmazásától, illetve a rendőrségi szervek jogát az általuk biztosított eseményeken a transzparensek ellenőrzésére.

3. Amennyiben a jogszabályokban foglalt előírások bármelyikéta transzparens tartalma megszegi, akkor a rendezők azonnal eltávolítják a transzparenst, és a bajnokság hátralévő mérkőzésein, - de legalább 10 mérkőzésen, akár a következő bajnoki évre átnyúlóan, - az adott klub szurkolóinak minden transzparenst a korábbi gyakorlatnak megfelelően, előzetesen engedélyeztetni kell.

Vendég szurkolók jegyei:
4. A mérkőzésekre legalább a férőhelyek illetve jegyek 10%-át a vendégszurkolók számára kell elérhetővé tenni. Törekedni kell az elővételi értékesítésre, a vendég együttes klubjának közreműködésével.

5. A vendégszurkolók számára alkalmazott jegyár nem lehet magasabb, mint az azonos kategóriájú hazai jegyár, de 1400 Ft/db-nál semmi esetre sem lehet magasabb. Ezt a kötelezettséget az MLSZ szigorúan ellenőrzi, illetve, ha a Szurkolói Iroda szabálytalanságot észlel, és panaszt tesz, akkor soron kívül kivizsgálja, és szigorúan szankcionálja.

6. Amennyiben – az 5. pontban foglaltakkal összefüggésben - valamely rendezvényen a vendégszurkolóknak eladott jegy ára a maximális 1400 Ft, és ennek ellenére kisebb, mint az ugyanazon szektor kategóriában a hazai szurkolók esetében alkalmazott jegyár, akkor – feltéve, hogy a stadionban az adott mérkőzésen működik az online jegykezelési rendszer, és a klub az erre vonatkozó igényét a mérkőzés előtt bejelenti – az MLSZ a különbözetet maximum 2000 Ft/db értékhatárig megfizeti a rendező klub számára.

TV-s közvetítések időpontja: 
7. Az MLSZ a 2012/13-as szezontól kötendő TV-s szerződés megkötése előtt kikéri a Szurkolói Iroda javaslatát a mérkőzések általánosan érvényes időpontjaira illetve a csapatok arányos terhelésére vonatkozóan, és azt figyelembe veszi az újonnan közvetítési jogot szerző TV-s társasággal való megállapodásban.

Sajtó akkreditáció: 


8. Az NB I-es mérkőzéseken résztvevő hivatalos média munkatársakra vonatkozó MLSz-es szabályzat kiegészítésre kerül a klubok honlapjai valamint a szurkolói honlapok minél hatékonyabb tájékoztatási lehetősége érdekében. Eszerint minden klub akkreditálhat egy média feladatot ellátó személyt (sajtós vagy fotós) a mérkőzésre. Amennyiben a szurkolói közösségnek saját önálló oldala(i) van(nak), a szurkolói közösség is kérheti 1 személy akkreditációját. Az akkreditált személy megjelölését a klub valamint a Szurkolói Iroda köteles eljuttatni az MLSZ-hez. A kijelölés határozatlan idejű, de bajnokság közben is módosítható, az MLSZ-hez történő bejelentési kötelezettséggel. A sportesemények látogatásától eltiltott személy nem akkreditálható.

9. A honlapok akkreditáltjaira is érvényesek a vonatkozó MLSZ szabályzat 4. pontjába foglalt előírások. Amennyiben azokat valaki megszegi, akkor a klub illetve a szurkolói csoport honlapja elveszíti az akkreditálási lehetőségét az adott bajnoki évre, de legalább 10 mérkőzésre, amely átnyúlhat a következő idényre is.

10. A 8-9. pontok már az aláírás napjától, a 2011-12-es bajnokságra is érvényesek.

Megállapodás hatálya:  

11. A jelen megállapodás az MLSz által szervezett NB I-es bajnokságra vonatkozik, azaz nem értelmezhető az UEFA által felügyelt, az UEFA szabályzatai szerint rendezendő nemzetközi mérkőzésekre.

12. Ajelen megállapodás a 2012/13-as bajnoki esztendő végéig hatályos. A 2012/13-as bajnoki évad zárását követőn a felek a megvalósítás értékelését követően, a 13.-16. pontokban foglaltakra is tekintettel döntenek a megállapodás folytatásáról.

Képviselet, feltételek:
13. Az MLSZ kijelenti, a Szurkolói Iroda tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás meglévőnél szélesebb körű tartalmát korlátozza, hogy az MLSZ nem jogosult a klubok felelősségi körébe tartozó tárgykörben kötelező döntéseket hozni.

14. Felek elhatározzák, hogy a jövőben az esetleges megállapodásaikhoz csatlakoztatják az MLSZ NB I-es Bizottságának elnökét.

15. Mind az MLSZ, mind a Szurkolói Iroda vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy saját maga és a környezete betartsa a hatályos jogszabályok, különösképpen a Sporttörvény előírásait.

16. Az MLSZ Elnöksége ezúton kifejezi azon elvárását a Szurkolói Iroda felé, hogy az Iroda transzparensen működik és lehetőséget biztosít további szurkolói szervezeteknek, képviselőknek a csatlakozáshoz. A Szurkolói Iroda vállalja, hogy működésének nyilvánosságát saját honlapján keresztül biztosítja.

Zárszó: A megállapodás célja a felek részéről, a kölcsönös bizalomerősítés, az MLSZ és a Szurkolói Iroda együttműködésének megerősítése, annak érdekében, hogy a stadionokban és azok környékén rend, biztonság és olyan hangulat legyen, amelyben futballozni, mérkőzést nézni és szurkolni egyaránt igazi élmény jelent mindenkinek.
Bejegyzés értékelése